L’adquisició de competències socials

«L’esport pot afavorir l’adquisició de competències socials si el seu disseny és l’adequat.”
Petrus, 1999

En si mateix l’esport no ha de ser una eina educativa en valors sinó la utilitzem de manera intencionada. Aconseguir que els nens i nenes adquireixin competències socials i morals és responsabilitat de tots els agents implicats en el món esportiu de base.

Tenint en compte aquest dos conceptes el nostre projecte proposa que els pares i mares, així com els infants, visquin una experiència esportiva rica en valors, dissenyada per generar reflexió i autocrítica.

ituaquejugues-fonaments-amistat ituaquejugues-fonaments-equip