El nostre repte: esport, valors i humor

ituaquejugues-projecteEl nostre projecte neix de la unió dels serveis de la psicologia infantil i de l’esport, amb la gestió d’esdeveniments lúdic-esportius, i el valor afegit d’oferir un somriure en tot allò que fem, de la mà d’un gran professional de l’humor com és Jordi LP.

Així sorgeix el repte de poder fer un pas endavant a l’hora d’aplicar eines que siguin capaç de fer servir l’esport com a motor d’integració, respecte i tolerància.

Amb l’objectiu de formar persones de «Champions» i ser bons competidors en una societat tan exigent com la nostra.