Nota legal

Llei Orgànica de Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, completant qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de I tu, a què jugues, per tal d’informar i atendre les seves demandes, protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic bustia@ituaquejugues.cat.

La página www.ituaquejugues.cat sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça… per poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de I tu, a què jugues d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. I tu, a què jugues garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.